Uppgift

Filippa Foto: Cecilia Johansson

Du ska köpa en hund, exempelvis en pitbull eller en pudel.  Men innan du beslutar dig måste du ta reda på mer om rasen passar just dig och din familj. Du ska därför hitta information som du sammanställer i ett blogginlägg. Du diskuterar källornas trovärdighet och relevans samt anger vilka källor som du har använt i en källförteckning på ett korrekt sätt. I ditt blogginlägg skall tydlig och korrekt källhänvisning finnas. Vi samlar blogginläggen på en blogg på den gemensamma webbplatsen Drömhunden. Försök alltså hitta olika hundar att granska.

Sök t.ex. information i:

SKK
en nyhetsartikel
ett reportage
ett blogginlägg
på youtube
ett valfritt forum t.ex. vovve.net, hundforum
valfri form av socialt medium, t.ex. Facebook eller Instagram

Blogginlägget:

300 ord + källutvärderingen och källförteckning

Följ blogggenren (Fixa texten 2 s 42). Din text ska vara personlig och du ska ha åsikter. Den ska också omfatta ett youtubeklipp, minst 1 bild och flera länkar. Du ska använda information från ovanstående källor i ditt inlägg för att hitta och sammanställa information. Du ska också använda den på ett KORREKT sätt genom att ta hänsyn till upphovsrätt etc.

Ditt inlägg ska också, i ett eget stycke, omfatta en del där du värderar källor som du har använt. Varför är de trovärdiga och relevanta? Du ska också ta hänsyn till upphovsrätten. Till sist ska du skriva en källförteckning enligt Harvardsystemet, se lathunden nedan.

Lär dig SMART en metod för att granska källor

Är sidan producerad utifrån en speciell SYNVINKEL, Vad är MÅLET med den? Har den som publicerat sidorna AUKTORITET? Är innehållet RELEVANT och till sist, vilken TID producerades eller uppdaterades den.

Här hittar du Viralgranskarnas olika filmer om källkritik på nätet
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyNE9qvyU-5wpLE8UGg9WysdEUs6f7qt7

Lathund i att skriva källförteckning
Nedan får du lite kort information om hur man hänvisar till källa, skriver en källförteckning och vilka frågor man kan använda sig av när man skriver en källanalys. I slutet får du också ett exempel på hur en källanalys kan se ut.

Att källhänvisa och citera:
Det är viktigt att veta att man när man skriver måste vara tydlig med vem som skrivit texten, vad som är ens egna åsikter och vad som är tagit från en annan källan. Detta är extra viktigt när man presenterar ett direkt citat ur en källa. Då måste man markera citatet med hjälp av citationstecken och direkt efter det hänvisa till källan citatet kommer ifrån. Detta kan göras genom två olika system, Oxford och Harvard. Det är också viktigt att hänvisa direkt i texten om man presenterar en exakt siffra, exempelvis hur många barn som lever i fattigdom i världen. Detta görs också genom antingen Oxford- eller Harvard-systemet. Ett annat alternativ är att hänvisa direkt i texten genom att skriva t.ex. “Enligt UNICEF är det X % som lever i barnfattigdom.”

Harvard

Enligt Harvard-systemet ger man hänvisningar inom parentes direkt i texten. Direkt efter citatet skrivs källan enligt följande princip: (efternamn utgivningsår sida som citatet är taget ifrån). ”Exempel på citering” (Bergman 2007 s.23).

Källförteckning

I en källförteckning ska alla de källor eleven använt stolpas upp i bokstavsordning. Beroende på vad det är för slags källa ser hänvisningen olika ut.

Vid tryckta källor (böcker)

Efternamn, förnamn (tryckår), titel i kursiv stil. Förlag, Förlagsort.

Taylor, David (1990), Bonniers stora bok om hundar, Albert Bonniers förlag, Stockholm.

Ex. Bergman, Bo (2007), Ordens ursprung. Wahlström & Widstrand, Stockholm.  

 

Artikel

Efternamn på artikelförfattaren, förnamn,  ”artikelns namn”. Tidningens namn (kursivt). Datum.

Ex. Sandström, Robert, ”Konst modell 1600”, Värmlands folkblad.  2000-02-19.

Elektroniska källor

Hela hemsida – adressen och när informationen hämtades (datum).

Ex. www.dn.se/kultur, 2012-06-13

Muntliga källor

Källor som inte är böcker, tidning eller webbsidor, tex. tv- och radioprogram, telefonsamtal, intervjuer etc. skrivs i princip på samma sätt som skriftliga källor.

Förnamn efternamn på personen som uttalat sig (år). Typ av källa t.ex. intervju, tv-program etc., datum och eventuell tid.

Ex 1. Per Persson (2008). Telefonintervju, 5 februari 2008.

Ex 2. Göran Persson(2006). I SVT:s Aktuellt, 10 november 2006 kl 21.10.

“Hunden vars ägare låtsades kasta bollen, och ögonblicket han inser att han blivit lurad”

http://lajkat.aftonbladet.se/har-ar-de-23-absolut-roligaste-hundbilderna-2015/(Hämtad 2016-11-28)