Om

Vi är en högstadieklass på Helenelundsskolan i Sollentuna som lär oss att värdera och använda information i svenskämnet. Vi låtsas att vi ska köpa hund och då gäller det att hitta den perfekta hundrasen för oss och vår familj. Vi tränar på att bedöma informationens trovärdighet och relevans genom att använda den i ett eget blogginlägg om favorithunden. För att kunna värdera informationen och källorna som vi använder har vi en metod som vi kallar SMART. (syfte, mål, auktoritet, relevans, tid)

Om tävlingsbidraget
Favorithunden är ett skolprojekt i svenska för åk 9. Syftet med webbplatsen är dels att träna på att skriva texttypen blogginlägg och dels att öva informationshantering på internet genom att använda mediet. Eleverna tänker skaffa hund och resonerar om vilken ras som skulle passa just deras familj. Resonemangen underbyggs med olika typer av information och källor i olika medier, allt hämtat från internet.

Poängen med den här webbplatsen är att elever tränas på att värdera och använda information som de kan relatera till. Vi utgår från en uppgift som vanligtvis hör hemma i elevernas vardagsanvändande av internet. Vilka källor är relevanta när man ska köpa hund? Kan ett forum eller videoklipp vara bra källor och när i så fall? Det är viktigt att eleverna får syn på att informationens relevans beror på frågan som ställs och på sammanhanget.

Uppgiften och Internet
Uppgiften går inte att genomföra utan Internet eftersom eleverna ska skriva blogginlägg med hjälp av information och källor från Internet som YouTube klipp och trådar på olika forum.

Uppgiften är tänkt att vara en brygga mellan vardagens surfande och den mer vetenskapliga som skolan ställer krav på. Blogginläggen blir en naturlig ingång till ett källkritiskt tänkande där jakten på trovärdig information står i centrum.

Länken en nyckel i digital informationshantering
På internet är länken grunden för all informationshantering.  Kan elever länka information och källor till sina texter korrekt förstår de automatiskt poängen med att underbygga resonemang med hjälp av annan kunskap. Genom att länka till olika trovärdiga och relevanta informationskällor i blogginläggen lär sig eleverna underbygga fakta och påståenden på samma sätt som när man skriver vetenskaplig text.

Tack vare internet har vi också tillgång till flera olika medier. I bloggtexterna finns som sagt länkar till olika forum och videoklipp. Det är viktiga källor när vi diskuterar relevans. På webbplatsen handlar det ju om att hitta den perfekta hunden för just mig och då kan en hundintresserad privatperson vara en synnerligen relevant uppgiftslämnare, också på ett forum som Flashback.

Upphovsrätt
De bilder vi använder är kopierade från internet. Vi har bara använt bilder som får delas och spridas enligt Wikimedias CC-licenser, CC search och Google avancerad sökning. I något enstaka fall har vi bett bildägaren om lov att publicera bilden. Det anges i så fall i textens källor, se t.ex. Asta från Åbyfjordens kennel.

Vi har förstås själva upphovsrätt till allt som skrivs här på bloggen och vi vill inte att du använder våra texter utan att ange oss som upphovsmän. Men, med den förutsättningen, tillåter vi att du modifierar och bearbetar vårt material. Hela bloggen är licensierad under Creative Commonslicensen erkännande dela lika. Vi länkar till filmklipp och bilder som vi analyserar källkritiskt, om källan inte är fri att kopiera.

Läroplanskoppling

Vi utgår från kunskapskravet i svenska:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information  från ett (…) urval av källor och för då (…) underbyggda resonemang  om källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller (…) beskrivningar, förklaringar och ämnesinnehåll, samt i (…) fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Det central innehåll som omfattas är:

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vi kommer att vinna webbstjärnan eftersom redan nu anpassar undervisningen efter de nya skrivningarna i läroplanen om digital kompetens som regeringen har fattat beslut om.  ”Informationssökning och källkritik i årskurs 7–9: Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.”. Vi utvecklar undervisningen i källkritik när eleverna skriver informativa texter som de själva vill läsa och som de kan relatera till. Det använder bara information som de förstår och kan använda.

Det innebär i sin tur att vi tränar förmågan att resonera och analysera. Men samtidigt lär vi oss hantera svårigheterna med att sovra och granska information på Internet. Vi lär oss självfallet också disponera och skriva ett blogginlägg.

Vi borde också vinna eftersom detta är ett enkelt bloggprojekt som går snabbt att genomföra, också för en lärare och klass som inte är så vana bloggare eller som inte har så mycket tid att vika. Uppgiften passar för elever från åk 5 och uppåt. Man kan också lägga till mängder av olika roliga och kreativa grejer som quiz, listor på populäraste hunden, videoklipp, vlogginlägg med hundar, MIMS etc. etc. Men vi hade inte så mycket tid, därför fick det bli ett projekt som kunde genomföras på 3 veckor.

Processen med bloggen har gjorts så enkelt som det bara går utan att ge avkall på mediets pedagogiska fördelar. Alla elever använder ett gemensamt användarnamn, elev. De har sedan taggat inläggen med sina förnamn. Vi har alltså inte lagt tid på att piffa upp sidan, men å andra sidan har vi skapat en blogg som fungerar av egen kraft på internet. Det är många därute som kommer att hitta sin favorithund tack vare oss!

9ab1 och 9cd1 tillsammans med Cecilia Johansson

Kontakt
Cecilia Johansson
Helenelundsskolan
Sollentuna

cejoh_s@edu.sollentuna.se