Be SMART

Den här källkritiska metoden passar när du vill undersöka om information på internet som du hittar är trovärdig och relevant.

Källkritiska frågor att utgå ifrån när du läser texterna och granskar bilderna på internet.

BE Är författaren beroende av någon annan information?

Syfte Varför har författaren skrivit texten/publicerat bilden?
Mål  Vill författaren påverka läsaren på något sätt?
Auktoritet Vem har skrivit texterna?
Relevans Hjälper texten dig att svara på din fråga?
Tid När skrevs den?

Metoden finns beskriver i Det hänger på språket 2011 i en artikel av den norska läs och skrivforskaren Lise Ivarsen Kulbrandstad,